فـــلـــســــفـــه


+ مدرس دوره

مدرس دوره ضمن خدمت کتاب فلسفه پایه یازدهم برای دبیران فلسفه و منطق استان ایلام

...
ادامه مطلب
نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٦/٦
comment نظرات () لینک

+ نمونه برگ بازدید سرگروه

بسمه تعالی
(1394- نمون برگ بازدید و نظارت بر فعالیت دبیر (سال تحصیلی 1395
اداره کل آموزش و پرورش استان.............
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان.................
اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه
بازدید از فعالیت آموزشی- بخش عمومی
ردیف
عوامل عملکردی
عالی
5
خیلی خوب
4
خوب
3
متوسط
2
ضعیف
1
1
رعایت بودجه بندی
2
گروه بندی و ثبت فعالیت گروهی
3
ثبت نمرات کلاسی
4
حضور و مشارکت در جلسه، کارگاه، جشنواره و فراخوان های گروه درسی
5
میزان همکاری با مدیریت مدرسه
6
ثبت و رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ارایه گزارش به مدرسه
7
داشتن طرح درس و بهره گیری از آن
8
شرکت در شورای تخصصی و ثبت گزارش در دفتر گروه درسی
9
استفاده از رسانه و فناوری های آموزشی
10
رعایت اصول طراحی سوال و بارم بندی در ارزشیابی مستمر
مشخصات دبیر U
نام و خانوادگی : شماره پرسنلی:
سابقه تدریس درس مربوطه : مدرک و رشته تحصیلی:
روز و ساعات حضور در آموزشگاه : شماره تماس:
مشخصات آموزشگاه U
نام آموزشگاه : نوع آموزشگاه :
نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه: سابقه مدیریت:
مشخصات بازدید کننده U
نام و نام خانوادگی : گروه درسی:
تاریخ بازدید و امضاء :
بسمه تعالی
(1394- نمون برگ بازدید و نظارت بر فعالیت دبیر ( سال تحصیلی 1395
اداره کل آموزش و پرورش استان .............
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ...................
اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
بازدید از فعالیت آموزشی- بخش تخصصی
ردیف
عوامل عملکردی
عالی
5
خیلی خوب
4
خوب
3
متوسط
2
ضعیف
1
1
ارتباط رشته تحصیلی دبیر با رشته تدریس
2
تسلط و میزان پاسخگویی دبیر به پرسش ها و اشکالات دانش آموزان
3
استفاده از خلاقیت های آموزشی برای انتقال مفاهیم غامض
4
پرورش روحیه تفکر و تعقل در دانش آموزان
5
میزان رضایت فراگیران از فرایند یاددهی و یادگیری
6
همبستگی و ارتباط معقول نمرات مستمر و پایانی
7
توانایی پیوند مفاهیم فلسفی با مسائل روزمره زندگی
8
میزان مشارکت دادن دانش آموزان در فرایند تدریس
9
استفاده از مثال های ملموس برای روشن شدن مباحث فلسفی
10
میزان تلاش دبیر در جلب نظر دانش آموزان به دروس فلسفه و منطق
مشخصات دبیر U
نام و خانوادگی : شماره پرسنلی:
سابقه تدریس درس مربوطه : مدرک و رشته تحصیلی:
روز و ساعات حضور در آموزشگاه : شماره تماس:
مشخصات آموزشگاه U
نام آموزشگاه : نوع آموزشگاه :
نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه: سابقه مدیریت:
مشخصات بازدید کننده U
نام و نام خانوادگی : گروه درسی:
تاریخ بازدید و امضاء :

نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٥/٩
comment نظرات () لینک

+ استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی

استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی

...
ادامه مطلب
نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٥/٩
comment نظرات () لینک

+ نقل و انتقالات لیگ برتر

لیگ برتر فوتبال

...
ادامه مطلب
نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٤/۱٥
comment نظرات () لینک

+ ورزشی

استقلال تهران

...
ادامه مطلب
نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٤/۱٥
comment نظرات () لینک

+ بوی ماه مهر

بوی ماه مهر

...
ادامه مطلب
نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٢٤
comment نظرات () لینک

+ سوالات دوره ضمن خدمت سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

سوالات ضمن خدمت سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی گروه مشاوران ودبیران تربیت بدنی شهرستان دره شهر

...
ادامه مطلب
نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٢۸
comment نظرات () لینک

+ سوالات دوره کوتاه مدت ضمن خدمت فرهنگیان

آزمون سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی مربیان و معاونین پرورشی

شهرستان دره شهر

...
ادامه مطلب
نویسنده : دکتر داریوش بابائیان ; ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٢۸
comment نظرات () لینک

← صفحه بعد