مدرس دوره

برنامه دوره توجیهی-آموزشی کتاب جدیدالتألیف فلسفه پایۀیازدهم دورۀدوممتوسطه     ردیف جلسه ی اول 45/9-8 مدرس جلسه دوم 12-15/10 مدرس جلسه سوم 12-15/10 مدرس جلسه چهارم 12-15/10 مدرس 1 مبانی روش تدریس فلسفه داریوش بابائیان روش تدریس فرآیند محور ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 62 بازدید
آذر 96
3 پست
آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
2 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
17 پست
دی 93
22 پست
آذر 93
25 پست
آبان 93
21 پست
مهر 93
8 پست
شهریور 93
11 پست
تیر 93
17 پست
خرداد 93
16 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
14 پست
دی 92
21 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
10 پست
اسفند 89
9 پست