آزمون میان ترم پیام نور

به نام آنکه هستی نام از او یافت

آزمون میان ترم درس (کلیات فلسفه اسلامی) رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور شهرستان  دره شهردر نیمسال اول سال تحصیلی 93/92

نام ونام خانوادگی.................... شماره دانشجویی.....................

1-اصطلاحت زیر را تحلیل نمائید. (2) نمره  

- مغالطه کنه و وجه

 

- عرض مفارق

 

- وجود عارض بر ماهیت است.

 

- وجود حقیقتی مشکک است.

 

2- حرکت جوهری از نگاه ملاصدرا تشریح نمائید. (1) نمره

 

 

3-دلایل امتناع و بطلان ( دور و تسلسل ) را به اختصار بنویسید . (2) نمره

 

 

دانشجویان عزیز یک نمره به فعالیت کلاسی و تحقیق اختصاص یافته است .

 

  

مؤفق وپیروز باشید

 

داریوش بابائیان

/ 0 نظر / 26 بازدید