سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان (LTMS) کشور

سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان (LTMS) کشور

 

سامانه فرآیند مدیریت دوره های کوتاه مدت فرهنگیان (ضمن خدمت) کشور راه اندازی

 

شد فرهنگیان محترم می توانند بامراجعه به :

 

سایتhttp://ltms.medu.ir/Login.aspx  و واردکردن کدپرسنلی وایمیل به سامانه

 

وارد شوند و از امکانات آن استفاده نمایند .

 

/ 0 نظر / 87 بازدید