نمونه سوال فلسفه سال چهارم در نوبت اول

به نام دادار   داد آفرین

آزمون درس فلسفه  سال   چهارم  رشته ادبیات  و علوم  انسانی دبیرستان شهدای   بدره درنوبت اول  سال تحصیلی 93/92 زمان پاسخگویی  :65دقیقه                                                                                                                                              نام و نام خانوادگی ....... .......

1-موضوع اصلی و مدار همه ی  بحث های  مابعد الطبیه  .............. است .( 5/.)

2-مهم ترین فیلسوف   سیاسی  اسلام کدام گزینه است ؟ (5/. )

الف )ابن سینا                                                                                   ب ) فارابی                                                                                           ج) سهروردی                                                                          د) ملاصدرا

3- سقراط : فلسفه منحصراً با حیرت   در برابر هستی آغاز  می شود .   ( 5/. )                                  صحیح                                                     غلط

4-  کدام اثر ابن سینا شکل مختصر     کتاب  شفا  می باشد ؟ ( 5/. )

5- فطرت اول و فطرت ثانی  را  با هم مقایسه کنید . ( 2 )

 

6- چرا فلسفه  اسلامی  به هنگام تاسیس رسمی به فلسفه مشاء معروف شد ؟ ( 1 )

 

7- مغایرت وجود و ماهیت را ضمن یک مثال تشریح نمائید . ( 2 )

 

ادامه  سؤالات در صفحه دوم

نام و نام خانوادگی  ........... ..........

8-  این عبارت حکما « الشی ءُ ما لم یجب لم یُوجد » بیانگر چیست ؟ تحلیل نمائید .(2 )

 

9- سنخیت علت ومعلول را ضمن یک مثال توضیح دهید .( 2 )

 

10-  دلایلی  که محققان  و مورخان فارابی را معلم ثانی   خوانده اند را برشمارید . ( 5/1 )

 

11- ابن سینا عنایت خداوند در خلق بهترین نظام ممکن را چگونه بیان می کنند ؟ ( 2 )

 

12- سه داستان که ابن سینا به زبان رمز و تمثیل نوشته  است را نام برده و محتوا و مضمون  آنها را بنویسید .( 3 )

 

13 – دلیل مخالفت علما و فقها و اهل تصوف  در جهان اسلام با فلسفه اسلامی  را بنویسید . ( 1 )

 

14- معتزله چه گروهی بودند ؟ و دیدگاه آنان را به اختصار بیان نمائید . ( 5/1 )

 

شاد باشید .                           داریوش   بابائیان

/ 0 نظر / 89 بازدید