آزمون دین و زندگی سال چهارم در نوبت اول

« هُوَالعَلیم »

آزمون درس دین و زندگی سال چهارم رشته ادبیات و علوم انسانی  دبیرستان شهدای بدره            در نوبت اول ،                 زمان پاسخگویی : 65 دقیقه                                                      نام ونام خانوادگی ................ .................

 

1- موجودات در مرحله پیدایش و ...................... به خداوند نیازمندند. (5/. نمره )

2- اعتقاد به قضا و قدر مانع تحرک وعمل انسان است و اختیار او را سلب می کند . ( 5/. نمره )

صحیح                            غلط

3- عبارت قرآنی « ایّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعین » بیانگر کدام یک از مراحل توحید است ؟( 5/. نمره )

الف ) ربوبیت                 ب) عبادت                 ج ) خالقیت                   د)مالکیت

4- انسانی که فکر می کند مستقل از خداوند می تواند امورش را تدبیر کند ، گرفتار چه شرکی شده است ؟(5/. نمره )

5-آیات و عبارت های قرآنی زیر را بخوانید و به سؤالات مطرح شده در مورد هر کدام جداگانه پاسخ دهید .( 2 نمره )

  • (مَن جاءَ بِالحَسَنة فَلَه عَشرُ اَمثالِها و مَن جاءَ بِالسّیِئَةِ فلا یُجزی اِلاّ مِثلَها ...) بیانگر کدام یک از سنت های خداوند است ؟
  • (اِنّا هَدَیناهُ السّبیل َ اِمّا شاکراً وَ اِمّا کَفوراً ) ترجمه کرده و مفهوم آن را بنویسید.

 

 

6- عبارت « ذات نایافته از هستی بخش   /  کی تواند که شود هستی بخش » در رابطه با نیازمندی موجودات به خداوند تحلیل نمائید . (2 نمره )

 

 

7- چگونه وجود چند خدایی را با استدلال و برهان رد می نمائید ؟ (2 نمره )

 

 

 

ادامه ی سؤالات در صفحه ی دوم

نام ونام خانوادگی .............. ..............

 

8- ویژگی های جهان معاصر که با اعتقاد به توحید در عبادت هم خوانی ندارد ، را بیان کنید.. (2 نمره )

 

 

9- حسن فاعلی را با حسن فعلی ضمن یک مثال مقایسه کنید . ( 2 نمره )

 

 

10- پندارهای ویرانگرایانه در مورد اختیار انسان را برشمارید . ( 2 نمره )

 

 

11- سنت املاء و استدراج را شرح داده و شامل چه گروهی از انسان ها می شود ؟ ( 2 نمره )

 

 

نمره کتبی

 

نمره شفاهی

 

 

 

خنده هایتان از ته دل و گریه هایتان از سر شوق

طراح سؤالات : داریوش بابائیان

/ 0 نظر / 10 بازدید