یادداشت روز

- محکم ترین کلمه پشتکار است ، آن را داشته باش .

 

- کودکانتان را بخاطر تلاششان مورد تمجید قرار دهید نه صرفا بخاطر هوششان.

 

- لانه ات برحباب حوصله مردم نساز ، تا آواره بی حوصلگی شان نشوی .

 

- حافظه خوب حافظه ای است که بتواند چگونه امور بد را فراموش کند .

 

- شایع ترین کلمه شهرت است ، دنبالش نرو .

 

- سست ترین کلمه شانس است به آن امیدوار نباش .

 

                داریوش بابائیان

زمستان 1392

                               کوی طالقانی شهرستان دره شهر

/ 1 نظر / 10 بازدید