نمونه سوال نوبت اول دین و زندگی سال اول

 «به نام خدا»

آزمون درس دین و زندگی سال اول دبیرستان شهید عزیزی چشمه شیرین در نوبت اول سال تحصیلی 93/92 ، زمان پاسخگویی : 65 دقیقه  ،  نام ونام خانوادگی ............ .............

1- سرچشمه همه زیبایی ها و کمالات کیست ؟ ( 5/. نمره )

2- برترین و بالاترین هدف زندگی کدام گزینه است ؟( 5/. نمره )

الف ) رسیدن به قرب الهی                     ب )رسیدن به رضای الهی  

ج )شکوفا شدن استعدادها                     د) رسیدن به قرب و رضای الهی

3-ثمره و نتیجه ی ایمان ................... است .(5/. نمره )

4- به کارهایی که واجب ، حرام ، مستحب و مکروه نیستند مباح گویند. (5/. نمره)

صحیح                               غلط

5-آیات و عبارت های قرآنی زیر را بخوانید و به سؤالات مطرح شده در مورد هر کدام جداگانه پاسخ دهید .( 2 نمره )

v    (ما عِندَکُم یَنفَدُ وَ ما عِندَ اللّهِ باقٍ )  پیام این آیه چیست ؟

 

v    (اِنّا هَدَیناهُ السّبیل َ اِمّا شاکراً وَ اِمّا کَفوراً ) ترجمه کرده و مفهوم آن را بنویسید.

 

6- اصطلاحات زیر را تعریف نمائید.( 2 نمره )

  • مُحیی :

 

  • اعمال واجب :

 

  • عزم :

 

  • ایمان :

 

ادامه ی سؤالات در صفحه ی دوم

 

نام ونام خانوادگی ............... ...............

 

 

7- چهار مورد از آداب قرائت و تدبّر در قرآن کریم را بنویسید . (2 نمره )

 

 

8- حضرت ابراهیم (ع) کدام جهت را برای زندگی برگزید ؟ و دلیلش بر این کار چه بود ؟ ( 2 نمره )

 

 

9- صفات ثبوتی و صفات سلبی خداوند را ضمن مثال مقایسه کنید . (2 نمره )

 

 

10- راه های رسیدن به ایمان و تقویت آن رابنویسید. (2 نمره )

 

 

 

11- مراحل عهد و میثاق میان انسان و خدا رانام برده و به اختصار بیان کنید . ( 2 نمره )

 

 

نمره کتبی

 

نمره شفاهی

 

 

 

خنده هایتان از ته دل و گریه هایتان از سر شوق

طراح سؤالات : داریوش بابائیان

/ 0 نظر / 14 بازدید