دین و زندگی 4

به نام آنکه هستی نام از او یافت

آزمون تستی دین و زندگی پیش دانشگاهی دروس (اول / دوم / سوم / چهارم )

 دبیرستان های متوسطه دوم  شهرستان های دره شهر و بدره

...................................................... نام و نام خانوادگی     

1) تحقق توحید عبادی در ابعاد آن عبارت است از این که:

1- اجتماع انسانی زمینه را برای تحقق توحید در شخصیت افراد ایجاد نماید .                                                        2- انسان با دخالت در امور اجتماعی جامعه را صحنه ی تحقق توحید نماید .                                                         3- اجتماع انسانی حاکمیت ستمگران را نپذیرد و ولایت طاغوت را نفی کند  .                                                                4- انسان تلاش کند تا شخصیت فردی و حیات اجتماعیش تجلی گاه توحید باشد.

2) توحید عبادی .................. و راه استواری است که انسان را به .................. می رساند.

1- بندگی خداوند ، حقیقت عبادت                                                                                                                2- قرب الهی ، مسیری پیش رونده                                                                                                              3- مسیری پیش رونده ، قرب الهی                                                                                                                4- حقیقت عبادت ، بندگی خداوند                                                     

3) بندگی خداوند و عبودیت او همان.................. است که حقیقت آن با قرار گرفتن در ................. محقق می شود.

1- صراط مستقیم – اسلام                                                                                                                             2- دین و صراط مستقیم – صراط مستقیم                                                                                                            3- دین – اسلام                                                                                                                                           4- اسلام - صراط مستقیم                                     

4) کدام گزینه صحیح نیست؟

1- اخلاص در بندگی و عبادت، یگانه دانستن خدا توسط انسان است                                                                    2- خداوند از ما خواسته است که از عبادت شیطان دور شویم و به بندگی او درآییم                                                   3- خداوند از ما خواسته است که با اراده ی خود بندگی و عبودیت را تحقق بخشیم                                                 4- خداوند دوری از شیطان و رو به خدا آوردن را به صورت گرایشی فطری در ما قرار داده است .

5) دوری کامل از شیطان و کمال بندگی در کدام گزینه قابل مشاهده است؟

1- یاد آوری عهد و پیمان انسان با خداوند در دوری از شیطان                                                                             2- عدم دسترسی شیطان به فرد و نا امیدی او از انسان                                                                                        3- یادآوری عهد و پیمان انسان با خداوند درعبودیت خدا                                                                                       4- عدم دسترسی شیطان به انسان و نا امیدی فرد از شیطان

6) کدام یک از موارد، از نتایج پیشروی انسان در مسیر توحید عبادی محسوب نمی شود؟

1- بالاتر رفتن درجات فرد در بهشت                                                                                                                    2- افزایش مراتب کمال و گرایش های فطری                                                                                                 3- گرامی تر شدن مقام فرد در نزد خدا                                                                                                          4- بیشتر شدن درجات اخلاص فرد                  

7) زندگی پیشوایان دینی علیهم السلام حاکی از آن است که :

1- آنان با کمالات معنوی خود راه دستیابی به عبودیت خداوند را دریافته اند و به مقام عصمت رسیده اند.

2- آنان به دلیل عصمت خویش در عین بهره مندی از لذت های دنیا از کسب کمالات معنوی نیز دور نمانده اند.

3- آنان به دلیل اخلاص خود درعین کسب زیبایی های معنوی از لذت ها ی دنیا نیز بی نصیب نمانده اند.

4- آنان همه ی کمالات، زیبایی ها، خوبی ها و مقام قرب و نزدیکی به خداوند را از راه بندگی به دست آورده اند.

8) کدام مورد نتیجه ی پاسخگویی به ندای دل محسوب می شود؟

1- حسرت و نا امیدی در دنیا                                                                                                                           2- ندامت و پشیمانی در دنیا                                                                                                                     3- حسرت و نا امیدی در آخرت                                                                                                                   4- ندامت و پشیمانی در قیامت                            

9) حقیقت اسلام چیزی نیست جز .................. و بزرگ ترین حق عبارت است از ................ .

1- تبعیت از عقل – عبودیت خداوند و بندگی او                                                                                               2- تبعیت از عقل – سخن خدا و راهنمایی های او                                                                                             3- تسلیم بودن در برابر حق- عبودیت خداوند و بندگی او                                                                                   4 - تسلیم حق بودن – کلام خداوند و هدایت او

10) بیت: «مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان    //     هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود?»، بیانگر کدام مفهوم است؟

1- عدم تفکر و تعقل در آیات و نشانه های الهی در اثر غفلت و بی توجه                                                                         2- عدم امکان تفکر و تعقل در آیات و نشانه های الهی به دلیل نا بینایی                                                                3- توجه به جلوه های ذات خدا در پدیده های طبیعت و تفکر و تعقل در آن هاا                                                                 4 - درک حضور خداوند در تمامی پدیده ها و رویدادهای جهان هستی

11 - مؤثرترین راه تقویت عبودیت و اخلاص ......... است که خطاب  ........  را به دنبال دارد.

1- یاد معاد و روز حساب- أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ                                                               2- انجام عمل صالح- أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ                                                                     3 - انجام عمل صالح- یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً                                                        4- یاد معاد و روز حساب- یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً

 12-  زندگی عرصه ی تلاش برای بروز و ظهور توحید در ......... است که پیام آیه شریفه ی .........  حاکی از آن است.     

1- خالقیت- قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى                                                                               2- خالقیت- وَلِلّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ                                                                 3 -عبادت - وَلِلّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ                                                                   4 -عبادت- قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى

 13- تحقق بعد اجتماعی توحید عملی مرهون ............ است که آیه ی شریفه ی .................. حاکی از آن است.

1- تشکیل نظام الهی – (ولقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوالله و اجتنبو الطاغوت)

2- تشکیل نظام الهی – ( و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقداستمسک العروه الوثقی)

3-قبول حقیقت طلبی – ( ولقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدو الله  و اجتنبو الطاغوت)

4-قبول حقیقت طلبی – ( و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی)

 14 - ریشه بت پرستی و شرک جدید آن است که برخی از انسان ها در عین قبول داشتن خداوند ....... که از مصادیق شرک........ است.

1- دین و دستوراتش را در متن زندگی خود وارد نمی کنند- پنهان                                                                                                 2- دین و دستوراتش را در متن زندگی خود وارد نمی کنند- آشکار                                                                        3-  فکر می کنند که مستقل از خداوند می توانند امور خود را تدبیر کنند- پنهان                                                                 4- فکر می کنند که مستقل از خداوند می توانند امور خود را تدبیر کنند – آشکار


15 - تقویت روحیه حق پذیری که یکی از برنامه های دست یابی به اخلاص است از دقت در کدام آیه حاصل می شود؟

1-   لوکنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر                                                                                             2- والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین                                                                              3-  کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین                                                                        4- الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدومبین

16- مخاطب عبارت قرآنی « انتم الفقراء الی الله » چه کسانی هستند؟

 

1) مومنین                  2) همه ی مردم                 3) مشرکین                   4) مسلمین 

 

  17- عبارت قرآنی : « ان یشأ یذهبکم و یأت بخلقٍ جدیدٍ » بیش از همه بیان گر کدام گزینه است ؟

 

1) رحیم               2) قادر                 3) شاکر                   4) حمید

 

  18 - بیت : « ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش » بیان گرکدام یک از راه های خداشناسی است ؟

1) راه فطرت            2) برهان نظم             3) درک نیازمندی جهان به خداوند       4) برهان علیت 

 

 

 91 - خداوند در قرآن کریم برای بیان وابستگی هستی انسان ها به اراده ی خداوند از کدام تعبیر استفاده کرده است ؟

 

1) مسکین                     2) فقیر           3) عزیز        4) یتیم 

 

 

20 - گرایش انسان به یک مبدأ و منشأ قدرت در جهان گرایشی است ............

 

1) غریزی             2) فطری            3) طبیعی         4) عقلانی

 

 

توفیق رفیق راهتان باد . 

طراح : داریوش بابائیان

سرگروه درس الهیات و معارف اسلامی

/ 0 نظر / 128 بازدید