یاد خدا

 

در نوشتن حرف دلت به دیگران به دنبال واژه مباش... کلمات فریبمان می دهند وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود فاتحه کلمات را باید خواند.

 

 

از تمام داشته هایت که به آنها می بالى خدا را جدا کن بعد ببین چه دارى ؟

به همه کمبودهایت که از آنها می نالى خدا را بیفزا و ببین دیگر چه کم دارى ؟

 

 

برای اینکه بزرگ شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی

ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی ...

 

 

داریوش بابائیان

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید