آزمون میان ترم مبانی فلسفه (1 ) دانشگاه پیام نور

به نام آنکه هستی نام از او یافت

آزمون میان ترم درس مبانی فلسفه (1) دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور                                 واحد شهرستان دره شهر در نیمسال دوم سال تحصیلی 92/91

نام و نام خانوادگی ......................... شماره دانشجویی ....................... زمان پاسخگویی : 30 دقیقه

 

1-     رابطه واژه ی فلسفه و فیلسوف را با حکمت و حکیم بیان نمائئد ؟ (2) نمره

 

 

 

 

 

 

2-     در بین کلمات زیر کدام یک از نسبت های چهارگانه وجود دارد ؟ ( 2) نمره 

 

کینه و عشق ...........................................................................

شهر و کشور ............................................................................

انسان و ناطق ............................................................................

مسیحی و اروپایی .......................................................................

 

3-     دلیل مابعدالطبیعی بقای روح را به صورت یک قیاس خلاصه کنید . (1 ) نمره

 

 

 

 

ü      دو نمره به فعالیت های پژوهشی و کنفرانس دانشجویان تعلق گرفته است .  

 

 

            شاد باشید .   داریوش بابائیان

/ 0 نظر / 10 بازدید