پند و اندرز و جملات کوتاه از بزرگان

 

 

 

 

زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی.((افلاطون))


چه بسا آن که به ظاهر آراسته و مایه حسرت شماست، درمانده و محتاج دلداری و یاری شما باشد.((حجازی))


سخن را چو بسیار آرایش کنند، هدف فراموش می شود.((فیه ما فیه از مولانا))


کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند.((بنجامین فرانکلین))


زن برای آن آفریده نشده که وجودی پوچ و بیهوده باشد و تنها به درد زینت و تفریح مرد بخورد.((اسمایلز))


خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده است.((بزرگمهر))


چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، خود را نیز به زیبایی و آراستگی بیاراید.((افلاطون))


انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختی و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماریم، بلکه آن را از افتخاراتش دانیم و مایه آراستگی و برازندگی او شناسیم.((افلاطون))


بخشنده ی نیکخوی آن کسی است که جانش را به بخشش آراسته گرداند. به دور از جوانمردی است که بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد.((بزرگمهر))


تمام سرمایه های خود را یک جا جمع کنید، همه استعدادهای خود را گرد آورید، تمام نیروهای خود را آرایش دهید و همه توانایی های خود را برای تسلط روی حداقل یک زمینه کاری متمرکز کنید.((جان هاگای))


نهالهای درختان بارور را کنار هم با نظم کامل در خاک بنشانید، زیرا تنها آن کشتزاری از رحمت یزدانی بهره خواهد برد که منظم و آراسته باشد.((گوته))


زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند.((رالف والدو امرسون))


هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر، بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید.((اونوره دو بالزاک))


اگر نتوانیم به خاندان خویش آرایشی سامان یافته دهیم، همیشه در خانه ایی بی حصار زندگی می کنیم.((ارد بزرگ))


هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.((سقراط))


حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید، زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم.((اعتصام الملک))


برای نادان پیرایه ای سزاوارتر و زیباتر از خاموشی نیست.((بزرگمهر))


انسان باید از هر نظر چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.((آنتوان چخوف))


نشستن بر تخت و غذا خوردن روی میز، عادت قدیم ایرانیان بوده است. زیرا از لفظ میزبان برمی آید که ایرانیان جایی را منحصر به سریر ( تخت آراسته) و سفره را [ منحصر ] به میز می دانستند؛ اینکه روی زمین بنشیند و بخورند، عادتی است که از اقوام عربیه در میان ایشان شایع شده است.((آینه سکندری))

فروتنی زینت علم و کمال و جاه و جلال است. اهل هنر اگر فروتن باشند، هنر آنان بهتر جلوه می کند؛ همان طور که سایه عکس آن را برجسته و نمودار می کند، فروتنی نیز هنر را آشکار می سازد.((؟))

 

هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده، کرکس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیک از مخلوقات نیست جز آدمیان.((ویکتور هوگو))


عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.((وینستون چرچیل))


کسی که مایل است خیر دیگران را تامین کند، خیر خود را هم تامین کرده است.((کنفسیوس))


میان آدمیان چیزی نیست، جز دیوارهایی که خود ساخته اند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))


وقتی خودخواهی یک فرد به صورت قانون در آمد، فانوس بردارید و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت بگردید.((؟))


انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است.((فرانسوا ولتر))


آزادی این نیست که هر کس هر چه دلش خواست بکند، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند.((مکدونالد))


بشری که حق اظهار عقیده و بیان اندیشه خود را نداشته باشد، موجودی زنده به شمار نمی رود.((شارل دو مونتسکیو))


همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن))


خداوند، آزادی را آفرید و بشر، بندگی را.((آندره شیند))


اگر بر آب روی، خسی باشی، اگر بر هوا پری، پرنده ای باشی، دل به دست آر تا کسی باشی.((خواجه عبدا... انصاری))


انسان به دلیل نداشتن حوصله، کارش به طلاق می کشد و بر اثر نداشتن حافظه، دوباره ازدواج می کند.((مارس گرانشو))


انسان می‌تواند خرد را حتی از دشمن بیاموزد.((آریستوفان))


بیشتر هنرمندان در ازدواج شکست می خورند، برای اینکه اول با هنر خود ازدواج کرده اند نه با شخصیت یکدیگر.((غ.ذ))


اگر می خواهی کسی را فقط یک روز سیر کنی به او ماهی بده، اما اگر می خواهی او را یک عمر سیر کنی به او ماهیگیری یاد بده.((؟))


مردی را که آماده آموختن است تعلیم ندادن، انسانی را به هدر دادن است، مردی را که آماده آموختن نیست تعلیم دادن، سخن به هدر دادن است، خردمند نه انسان را به هدر می دهد و نه سخن را.((کنفوسیوس))


فرق انسان و سگ در آن است که اگر به سگی غذا بدهی، هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.((لئو نیکولایویچ تولستوی))


انسانها فقط در یک چیز مشترکند : متفاوت بودن.((رابرت زند))


انسان به بودن در هر جایی عادت می کند و دیگر برایش سخت است که از آنجا برود. نحوه فکر کردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض کردنش سخت است.((جان اشتاین بک))

آن کس که جرات انجام کارهای شایسته را دارد، انسان است.((ویلیام شکسپیر))

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کنید.(( مثل چینی))


هر جوانی باید انتقادپذیری را بیاموزد؛ چرا که ممکن است روزی در آینده پدر یا مادر شود.((؟))


مردی را در نظر بگیرید که در غربت و دور از خویشاوندان و خانواده خود زندگی می کند. چنین مردی به طور حتم نیاز به نوعی دلبستگی دارد تا جای علاقه پدر و برادرش را بگیرد. اینجاست که عشق می آید و این گونه مزایا را به او تقدیم می کند.((ناپلئون بناپارت))


می روند در قبرستان و فریاد می زنند که تمام اینها نوکران پدر من بوده اند؛ کیست که بلند شود و تکذیب کند.((مثل تازی))


آینده اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود، تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد.((ابوفور))


یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد.((ژرژ هربرت))


عشق پدر امنیت، ملاطفت، نازکی، نرمی، شادی و رغبت است که بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند.((افلاطون))


ای مهر مادری که مقدس ترین محبتها هستی، زبان زمینی ما ناتوان از وصف عظمت آسمانی تو است.((وباهاروف))


هیچ گلی عطر، رنگ و زیبایی مادر را ندارد.((ارنست همینگوی))

فرزند نانجیب، آتش عمر پدر است.((اُرد بزرگ))

 

حیله و خیانت، بیشتر از اشخاص ناتوان سر می زند.((لارشفوکولد))


هر که خیانت ورزد، دستش در حساب بلرزد.((؟))


هر کس که به راز دیگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشاید مانند آن است که به خیانت و فساد آلوده شده است.((؟))


هرگز معتقد مشو، هرگز پیرو مشو، هرگز بخشی از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خیانت مکن.((اشو))


راستی، امانت است و دروغ گفتن خیانت.((بوذرجمهر))


در وجود هر یک از ما خائنی بنام خودخواهی وجود دارد که فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود.((پل والری))


اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد، این اشتباه او است و اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه تو است.((دالایی لاما))


نخستین خیانت، جبران ناپذیر است و از طریق واکنش زنجیره ای، خیانت های دیگری را بر می انگیزد که هر کدام از آنها ما را بیش از پیش از خیانت پیشین دور می کند.((میلان کوندرا))


از زمان کودکی، پدر و آموزگار مدرسه برای ما تکرار می کنند که خیانت، نفرت انگیزترین چیزی است که می توان تصور کرد. اما خیانت کردن چیست؟ خیانت، از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است.((میلان کوندرا))


نفرین بر او که با بدکاری که به اندرز خواهی آمده همدستی کند. زیرا هم رأیی با بدکار مایه ی رسوایی و گوش دادن به دروغ، خیانت است.((جبران خلیل جبران))

 

بدترین چیز در زندگی، هراس در میدان جنگ و خیانت به دوست است.((اسکار وایلد))


کودکان اعتماد می کنند، زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم.((بوبن))


تردیدها به ما خیانت می کنند، ما را از تلاش به دور می سازند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند.((ویلیام شکسپیر))


تردیدهای ما خائنانی هستند که با ایجاد ترس در درونمان، ما را از تلاش باز می دارند و در نتیجه، سبب می شوند که نتایج دلخواه را به دست نیاوریم.((ویلیام شکسپیر))


شترها خائن هستند؛ هزاران کیلومتر راه می روند، بدون اینکه هیچ نشانه ای از خستگی در آنها نمایان شود. سپس ناگهان به زانو درمی آیند و می میرند. اسبها کم کم خسته می شوند و همیشه می دانی چقدر از آنها توقع داشته باشی و چه زمانی ممکن است بمیرند.((پائولو کوئیلو))


نتیجه ی فریب و ریاکاری، ناامیدی و اندوه؛ و راه خیانتکاران، دشوار است.((فلورانس اسکاول شین))


هرگز تردیدی به خود راه ندادم که همه بر من خیانت می کنند و باز هر بار هم که خیانت می کردند غرق در شگفت می شدم.((فرناندو پسوا))


ایراد، خیانت، سوءظنی شادمانه و میل به تمسخر، همگی نشانی از سلامت است و هر امر بی قید و شرطی، نشانی از بیماری.((نیچه))


اگر به فردی که سابقه‌ی خیانت کاری دارد، راه دادید، بسیار مراقب باشید که جایتان را نگیرد.((جفری کروکشنک))

مردی که ادعا می کند، دیگر اعتقادی به عشق ندارد؛ کسی است که دیگر عشق به او اعتمادی ندارد.((مارس کرانشه))

 

مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلکه دامان عشق است. نهال خرد باید در کوزه عشق

کاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد.((موریس مترلینگ))گاه در عشق می آموزیم که رعایت حال دیگری بهتر از پافشاری در اثبات عقیده است.((لئوبوسکالیا))


بیشتر وقتها ما بدون اینکه آگاه باشیم در گرو عشق هستیم.((لئوبوسکالیا))


عشق یعنی هرگز پشیمان نشدن.((اریش سکال))


زندگی یک خواب است و عشق رویای آن.((آلفرد دوموسه))


دیگران عشقی را که به خود دارم به من باز می گردانند.((؟))


دل منطقی دارد که عقل از آن بی خبر است.((بلز پاسکال))

در گذشته، مردم به کسب دانش می پرداختند تا خود را به درجه کمال برسانند. امروزه دانش را

برای این فرا می گیرند که دیگران را شیفته و فرمانبردار خود سازند.((کنفوسیوس))

 

اگر ما دیگران را در سختیها و گرفتاریها دلداری دهیم، خود نیز آرام می شویم.((آبراهام لینکلن))

 

 

حجب و حیا نه تنها آرایش است، بلکه نگهبان دانش است.((توماس ادیسون))


لغزش انسان همواره تدریجی است. بدیها در وجود ما، پای حاضر آماده و نامرئی دارند. حتی کسانی از ما با ظاهر پاک و آراسته، چنین ویژگی هایی دارند.((ویکتور هوگو))


عشق، پارچه ی گلدوزی شده ای است که طبیعت، آن را آراسته و تخیل، نقش و نگار آن را ترسیم کرده است.((فرانسوا ولتر))


بیهوده است اگر بخواهیم رمانی را با زینت دادن سبک، «دشوار » کنیم، هر رمانی که شایستگی این کلمه را دارد، هر چقدر روشن و شفاف باشد، بر اثر طنز ذاتی خود، به اندازه ی کافی دشوار است.((میلان کوندرا))


مردمان جهان از خُرد تا بزرگ، تارهای سست از آرزوهای گران بر گرد خویش می تنند و خود، عنکبوت وار میان آنها جای می گیرند. ناگهان ضربت جارویی این تارهای سست را از هم می گسلد. آنگاه همه فریاد بر می آورند که کاخی آراسته به دست ستم ویران شده است.((گوته))


زمان، آن گونه آراسته نیست که می پنداریم.((کریستین بوبن))


نفسی که پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است.((افلاطون))


دوستان، زینت بخش خانه‌ی ما هستند.((رالف والدو امرسون))


در باب مقایسه کلی زن و مرد می توان گفت که اگر زن غریزه ایفای نقش دوم را نداشت، هرگز در آرایش خود به این سان نبوغ نمی یافت.((نیچه))


از آنچه با عظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی دور بودن از آرایش و آلایش.((نیچه))


هرچه در زندگی به تجربه درآورده‌ایم، هر تماسی که در زندگی برقرار کرده‌ایم، تیشه‌ای بوده در کار تراشیدن پیکره‌ی زندگی‌مان، قابی برای شکل‌پذیری، پیرایش و سرشتن آن؛ ما بخشی هستیم از آنچه دیده‌ایم.((اُرسِن سوِت ماردن))


جوانی، دورانی از زندگی‌ست که باید خود را وقف گسترش زیبایی درون کنید؛ ارزش و آراستگی راستین نمی‌تواند از ظاهر شما سرچشمه بگیرد.((کیم وو چونگ))


به راستی، مردم به آنانی که با ظاهری آراسته، ولی بدون توانایی، زندگی می‌کنند، باور ندارند.((کیم وو چونگ))


آراستگی ظاهری، سبُک سری‌ست، ولی آراستگی راستین که از باطن شما سرچشمه می‌گیرد، بلندپایه و ارزشمند است و آراستگی این چنینی، پایدار و جاودانه است.((کیم وو چونگ))


پاکدامنی زینت فقر است و سپاسگزاری زینت توانگری.((امام علی (ع)))


برای به دست آوردن عزت و فخر دنیا به رقابت ناشایست نپردازید و به زینت و نعمت‌های دنیا دل خوش نکنید، و از دشواری‌ها و سختی‌هایش شیون به راه نیندازید، زیرا عزّت و فخر دنیا رو به انقطاع و زینت و نعمت‌هایش رو به زوال، و دشواری‌ها و سختی‌های آن رو به فنا و نابودی است.((امام علی (ع)))


لشکریان با اذن خداوندی نگهبانان رعیّت، و موجب افتخار و زینت زمامداران و عزت دین و طرق ایجاد امنیت در جامعه می‌باشند، و برای رعیّت، استقرار و اسقامتی نیست، جز با لشکریان.((امام علی (ع)))


پاکدامنی، زینت فقر است و شُکر زینتِ توانگری.((امام علی (ع)))


دوستی نیکان با نیکان ثوابی است برای نیکان و دوستی بدان با نیکان فضیلتی است برای نیکان و دشمنی بدان با نیکان زینتی است برای نیکان و دشمنی نیکان با بدان خواری است برای بدان.((امام جعفر صادق (ع)))

بدترین مصاحبان تو کسی است که معصیت خدا را در نظر تو زینت می‌دهد.((امام علی

انسان قبل از هر چیز باید حیوان خوبی باشد.((هربرت اسپنسر))


انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند.((داستایوسکی))


انسانها در کل، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند.((ناپلئون بناپارت))


انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناکترین جانور است.((ارسطو))


انسانها با دو چشم و یک زبان به دنیا می آیند تا دو برابر آنچه که می گویند ببینند، ولی از رفتارشان این طور استنباط می شود که با دو زبان و یک چشم تولد یافته اند، زیرا همان افرادی که کمتر دیده اند بیشتر حرف می زنند و آنها که هیچ ندیده اند درباره همه چیز اظهار نظر می کنند.((کولتون))


دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد : قدرت بیان و دروغگویی.((آناتول فرانس))


زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی.((افلاطون))


مهم نیست که انسان چه اندازه می داند، چه چیز کسب کرده و چگونه پرورش یافته، مهم این است که دانسته خود را چگونه بکار می برد، خودش چیست و چه می تواند بکند.((؟))


مقام نیست که انسان را می سازد، بلکه انسان است که مقام را می سازد. برده می تواند مردی آزاد باشد، جبار و خود کامه [ هم ] می تواند برده باشد؛ این خود ماییم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می سازیم.((ف او.رابرتسن))


نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش که جامه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه مانند پر مرغان زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.((جورج واشنگتن))


هر انسانی برای خود لحظه های شیطانی دارد.((لاواتر))


شخصیت زیبا برای انسان در حکم عطر برای یک گل است.((چارلز شواب))


بشریت به ظاهر نیست، به باطن است.((لئو نیکولایویچ تولستوی))


طالع هر کس به دست خودش است.((مثل آلمانی))


کسی که به امید شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.((مثل فرانسوی))


کسی که از سرنوشت خود شکایت کند، از حماقت و ناچیزی روح خویش شکایت کرده است.((موریس مترلینگ))


بدبینی نشانه ناتوانی است. زیرا کسی که شایستگی تسلط بر زندگی خود را ندارد، احساس بدبینی می کند.((هاریو))


بد گمانی در افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب که نور و ظلمت به هم آمیخته است بال فشانی می کند.((فرانسیس بیکن))


فرد خوشبین اظهار می دارد که ما در بهترین دنیای ممکنه بسر می بریم و شخص بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد.((برانچ کامل))

مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد.((آیزاک نیوتن))


همه مردم از خوشبختی حرف می زنند، اما کمتر کسی معنای آن رامی داند.((مادام اولان))


یک بطری که تا نیمه آب داشته باشد، از نظر یک فرد خوشبین نیمه پر است، اما از نظر یک فرد بدبین نیمه خالی به شمار می رود.((جرج برنارد شاو))


خوشبخت کسی است که خداوند دلی پر احساس به او ارزانی کرده باشد.((ویکتور هوگو))


برای اینکه انسان کمال یابد صد سال کافی نیست، ولی برای بد نامی او یک روز کافی است.((مثل چینی))


چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی : مثل من رفتار کن.((ایمانوئل کانت))


شش راه برای جلب محبت مردم :1- صمیمانه نسبت به غیر، علاقه مند باشید. 2- تبسمی بر لب داشته باشید. 3- به یاد بیاورید که نام هر کس برای او شیرین ترین و مهمترین لغت قاموسهاست.4- شنیدن را بیاموزید، طرف خود را به شوق آورید که از خود سخن بگوید.5- با مخاطب از آنچه دوست دارد صحبت کنید.6- صمیمانه و صادقانه اهمیت او را برا ی خودش آشکار سازید.((دیل کارنگی))


بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که از انجام آن ناتوان است بر عهده گیرد.((ناپلئون بناپارت))


وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه کن.((مثل ژاپنی))


چو نیکو منش باشی و برد بار / نگردی به چشم خردمند خوار. از آن پاک دین تر کس را مجوی / که خوانند خلقش پسندیده خوی.((فردوسی))


تنها کسی که می تواند شما را در رسیدن به رویاها و آرزوهایتان‏ کمک کند، خودتان هستید. وقتی این نکته را خوب بفهمید و آنرا بپذیرید، دیگر هیچ چیز و هیچ کس نمی‏تواند سد راه موفقیت شما بشود. ((ویلزر ویتنى))


بشر وقتی در خانه اش نشسته است، خواهان حادثه ای در زندگی و هنگامی که دچار حادثه ای می شود، خواهان زندگی آرام در خانه است.((وایلر))


قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.((آبراهام لینکلن))


کسی که امیدی را وسیله کسب درآمد خود قرار دهد، ممکن است از گرسنگی بمیرد.((بنجامین فرانکلین))


کسی که به جلو نگاه نمی کند، عقب می ماند.((؟))


تنها بنایی که هر چه بیشتر بلرزد محکمتر می شود، دل آدمی است.((؟))


برای کسی که آهسته و پیوسته قدم بر می دارد، هیچ راهی دور نیست.((لابرویر))


کسی که آهسته رود، دور رود.((مثل چینی))


نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد.((افلاطون))


میانه روی و حد خود نگاه داشتن، کمال سرشت آدمی است .((کنفوسیوس))


به زودی روزگار انتقاد و عیب جویی به پایان می رسد و به وسیله پیشرفت تمدن، آزادی اندیشه به تمام معنی در جهان حکمفرما می شود و همه کس می تواند به دلخواه خود راجع به فلسفه وجود بیاندیشد.((گوته))

 

سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند و پدر و مادرانی که مانع میهن داری فرزندان خویش می شوند، به کشورشان پشت کرده اند.((اُرد بزرگ))


درسهایی که بر زانوی مادر آموخته شده و آموزش هایی که پدر داده، همراه با داستانهای شیرینی که در کنار بخاری به گوش رسیده، یادگارهای شیرینی است که هرگز به طور کامل از یاد نمی رود.((لامنه))


نبوغ، خود به تنهایی به همان اندازه قادر است اندیشه های ناب تولید کند که یک زن به تنهایی می تواند طفلی به دنیا آورد. شرایط بیرونی باید نبوغ را بارور سازند و نقش پدر را برای فرزندش ایفا کنند.((آرتور شوپنهاور))


پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد می سازند نه روحت را.((اشو))


دوست، پیوندی است پدر و پسر را؛ او مهمترین نقطه ی عطف آنها است.((فرانتس کافکا))


هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر، بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید.((اونوره دو بالزاک))


از زمان کودکی، پدر و آموزگار مدرسه برای ما تکرار می کنند که خیانت، نفرت انگیزترین چیزی است که می توان تصور کرد. اما خیانت کردن چیست؟ خیانت، از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است.((میلان کوندرا))


در زمان خرید پارچه حاشیه ی آن را خوب نگاه کن و در زمان ازدواج درباره ی مادر عروس تحقیق کن.((مثل آذربایجانی))


برگزیدن پدر و مادر، دست خود انسان نیست، اما برگزیدن مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است.((پرل پاک))

مادر، جلوه حق است، رضایت خدا است؛ باید خدا را خشنود نگاه داشت.((آناتول فرانس))

 

عشق منطقی؛ این ویژه ی کسانی است که نگران این مسئله هستند که آیا طرف مقابل شان در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندانشان خواهد شد؟ عشقی که مبتنی بر منافع و دورنمای مشترک است؛ پایبند به اصول منطق و خردگرایی و همبستگی برای اهداف و منافع مشترک.((پراگما))


آینده ی کودکان بسته به تربیت پدر و مادر است.((ویکتور هوگو))


صالح ترین فرزندان آنهایی هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.((ویکتور هوگو))


اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی یابد.((پلوتارخ))


مرد دانشمندی مانند ابن سینا در هیچ دانشگاهی درس نخوانده بود؛ پیش پدر و چند آموزگار گمنام تحصیل کرده بود، اما با ذوق و شوق و همتی که داشت در هجده سالگی همه دانشهای روزگارش را نیک می دانست.((از کتاب معجزه ایرانی بودن))


نه تنها کسب دانش، بلکه «تکرار» نیز مادر یادگیری و تربیت است.((ژان پل))


زیاد خوردن پدر ِدردها و کم خوردن پدر ِدرمانها است.((؟))


سیاست، پدر و مادر ندارد.((مثل فارسی))


مادر، یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد.((اونوره دو بالزاک))


هنر بهتر از ملک و مال پدر.((مثل فارسی))

 

انسان از مادر، آزاد آفریده شده است.((ژان ژاک روسو))


مادر، فردی نیست که به او تکیه کنیم، بلکه کسی است که ما را از تکیه کردن به دیگران بی نیاز می سازد.((دوروتی کانفیلد فیشر))


آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد این کار نظر دیگری داشتند، از نظر آنها این کار، یک فرصت بود.((بیل گیتس))


اگر در کارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نکنید، از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید.((بیل گیتس))


پیش از آنکه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه که اکنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.((بیل گیتس))


فکر می کنم بهترین کاری که در تمام دوران حیاتمان انجام می دهیم، در چهار دیواری منزل مان صورت می گیرد. پس همه ی پدرها و مادرها، در هر شرایطی که باشند می توانند روحیه ی خدمت را در روح فرزندانشان حک کنند تا فرزندان آنها با این باور رشد کنند که می توانند در دنیا دگرگونی به وجود آورند.((استفان کاوی))


تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.((رالف والدو امرسون))


تنها مادر و پدر خواسته های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند.((اُرد بزرگ))


بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بیخبری و نادانی پدر و مادر از میان می رود. بسا کودکانی که ممکن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأی و یک نوع خودخواهی که در مربیان و راهنمای ایشان بوده، آنها را بر رشته ای راهنمائی کرده است که با کمال بی میلی و اکراه آن را پذیرفته اند.((سعید نفیسی))


با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.((سقراط))

کمال زن در مادر بودن است. زنی که مادر نباشد موجود ناقصی است.((اونوره دو بالزاک))


وای بر پدری که فرزند را نتیجه سوء عمل خود ببیند.((حجازی))


پول، مادر صلح و پدر جنگ است.((؟))


من نمی دانم پدر بزرگم که بوده، اما به این نکته بیشتر اهمیت می دهم که بدانم نواده او چه کسی خواهد شد.((آبراهام لینکلن))


اگر نسل جوان نمی داند که به کجا می رود، بدین معناست که با پدران خود فرقی نکرده است.((؟))


جز مرگ را هیچ کسی از مادر نزاد.((فردوسی))


میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد، مگر دیدار پدر و مادر.((اُرد بزرگ))


اولین درسی که پدر و مادر باید به فرزندان خود بیاموزند، راستی و درستی است.((آرتور شوپنهاور))


پدر و مادر، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند.((اُرد بزرگ))


از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس.((ارد بزرگ))

استاد، پرورنده روان است و پدر و مادر، پرورش دهنده جان.((عنصرالمعالی))

دست استاد خویش را ببوس، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد.((اُرد بزرگ))


برخی از پدر و مادرها همه چیزشان را صرف فرزندانشان می کنند، به جز وقت خود.((موریس سایتر))


نیکوکاری در مرحله شروع تا اندازه ای زحمت دارد و هر اندازه قدم بیشتری در این راه برداریم، توانایی ما زیادتر خواهد شد. گویی کارهای خوب، مادرانی هستند که به مرور زمان فرزندان زیادی از آنها متولد می شوند.((لرد آویبوری))


پدران و مادران، دور اول زندگی فرزندشان را صرف آموزش راه رفتن و صحبت کردن آنها می کنند و بقیه دوران کودکی، کارشان این است که آنها را بنشانند و ساکتشان کنند.((رابریت تانر))


خطاهای کودکان به گردن والدین است.((مثل آفریقایی))


از قمار دوری کن؛ زیرا قمار بازی کار شیطان، کودک حرص و آز، برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است.((جورج واشنگتن))


تکرار، مادر مهارت است.((آنتونی رابینز))


شما وظیفه دارید در برابر پدر و مادر خود، با ادب، سنجیده، شکیبا و دارای روحیه ی همکاری باشید.((ریچارد تمپلر))


مادر، تابلوی آفریدگار است.((پابلو پیکاسو))

راز اینکه سخنان کمتر کسی بر دل می نشیند این است که هر کس به آنچه خود می خواهد بگوید بیشتر می اندیشد تا به آنچه دیگران می گویند.((لارشفوکولد))


سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت گوینده یکسان نباشد، توقع مدار که تاثیر کند.((افلاطون))


هر سخن که از دل برآید بر دل نشیند و چون از زبان برآید از گوش تجاوز ننماید.((؟))


دست طبیعت در هر دل پاک این احساس شریف را گذاشته است که به تنهایی نمی تواند خوشبخت شود و باید سعادت خود را در خوشبختی دیگران بجوید.((گوته))


چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.((ویکتور هوگو))


هنگامی که امیدوارید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند، برای ایجاد عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با سرچشمه عشق درون خود از دست می دهید.((باربارا دی آنجلیس))


عدم پایبندی به نظم گیتی، ویژگی انسانهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می سازند.((اُرد بزرگ))


ستایش گر همیشه در حال پیشی گرفتن از ستایش شونده است؛ او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد.((اُرد بزرگ))


عشق گوهری گرانبهاست، اگر با پاکدامنی همراه باشد.((ناپلئون بناپارت))

هنگامی که فقر از در وارد شود، عشق از پنجره می گریزد.((ویلیام شکسپیر))

 

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه برسد به دوری.((فرانسوا ولتر))


در عشق، سکوت بهتر از نطق و بیان، ادای مقصود می کند.((مثل ژاپنی))


عشق وقتی به حرف عقل گوش میدهد که رفته باشد.((فرانسوازماگان))


عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد.((افلاطون))


عشق آتشی است که اگر نباشد، خانه سرد و تاریک است، اما اگر بیجا افتد، خانه و خانمان را می سوزاند.((تن))


عشق باید شادی آور باشد نه رنج آور.((ناپلئون بناپارت))


عشق از بزرگترین و قویترین مردان، دیوانگان و از دیوانگان، عاقلان دور اندیش می سازد.((گوستاولوبون))


عشق، حواس را از دیدن عیبها منع می کند.((ارسطو))


عشق بلایی است که همه خواستارش هستند.((افلاطون))


کسی که عشق می کارد، اشک درو می کند.((پلین))


بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده ی خطرهای بزرگ است. آنگاه که شکست می خوری، از شکست خود درس بگیر.((دالای لاما))


من معتقدم که همه ما باید عشق به حیات را دریابیم و زندگی را دوست بداریم.((داستایوسکی))


غنچه خوشبختی در جای تاریک، بی صدا و گودی پنهان شده که بسیار نزدیک به ماست، ولی کمتر از آنجا می

گذریم و آن، دل خود ماست.((موریس مترلینگ))


شادی، زمان و مکان نمی شناسد، کافی است دل بخواهد.((مارسل پروست))


گریه کردن هم دل خوش می خواهد.((مثل فارسی))


شجاعت مانند عشق از امید تغذیه می کند.((ناپلئون بناپارت))


عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می بیند.((مارک تواین))


کسی را که دوستش داری، آزادش بگذار؛ اگر قسمت تو باشد بر می گردد، وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده

است.ازدواج همیشه آنگونه که می پندارید، نتیجه عشق نیست.((ناپلئون بناپارت)) 


عشق ورزیدن شغل بزرگی است. افرادی که می خواهند به خوبی از عهده این کار برآیند، باید کاری جز این نکنند.((اونوره دو بالزاک))


در روی زمین سعادتی بالاتر از یک عشق پاک و بادوام متصور نیست.((موریس مترلینگ))


تشویق ها، رویاها، آه ها، آرزوها و اشکها از همراهان جدایی ناپذیر عشق اند.((ویلیام شکسپیر))


بی عشق، زندگی محال است.((افلاطون))


هیچ خدمتی صادقانه تر از خدمت عاشق به معشوق نیست.((فرانسوا ولتر))


هیچ موجودی در دنیا وجود ندارد که در اثر عشق ورزیدن به یک موجود دیگر، حتی اگر یک عشق پیش پا افتاده و

پست هم باشد، اصلاحی در روح خود به عمل نیاورد.((موریس مترلینگ)) 


وقتی عشقی در کار است، پای عقل می لنگد.((موریس مترلینگ))


در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد.((آلبرت انیشتین))


عشق در حقیقت عذاب است، ولی محروم بودن از عشق، مرگ است.((ویلیام شکسپیر))

عشق، تاج زندگی و سعادت جاودانی است.((گوته))

وقتی زن مزه عشق را چشید، دیگر دوستی به مذاقش خوش نمی آید.((لاروشفوکو))


عشق وقتی به سر وقت پیران می رود، آنها را جوان می کند.((برناردشاو))

 

 

شاد باشید

گردآورنده :

داریوش بابائیان

/ 0 نظر / 154 بازدید